son 3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR 115(hồng đất), 114(Cam đào) , 219(cam nude), 220(cam đất)

Hiện shop có những màu sau: 115(hồng đất), 114(Cam đào) , 219(cam nude), 220(cam đất)

 

Hiện shop có những màu sau: 115(hồng đất), 114(Cam đào) , 219(cam nude), 220(cam đất)

 

Sản phẩm khác

Để lại tin nhắn cho chúng tôi